LÖRDAG 19 AUGUSTI 2017

Föreningsmöte

Alla medlemmar i föreningen kallas härmed till möte den 22:a december kl 17.00 till Mejensjögatan 4.

Det som ska avhandlas är förenings framtid.

Det är bra om man kan anmäla sin ankomst till någon i styrelsen.